«Azərbaycan Memarlıq Elementləri» kitabının təqdimatı

«Azərbaycan Memarlıq Elementləri» kitabının «Çələbi» interyer salonunda təqdimatı. Bakı Memarlıq Klubu tərəfindən təşkil edilmişdir, 24 fevral 2016-cı il.

    •