Portalın yenidən qurulması

Abşeronda yerləşən Buzovna kəndindəki tarixi kompleksinin qədim portalının yenidən qurulması, 2006 il.